top

★ Xây Dựng Thương Hiệu Bằng Cách Đăng Ký Thương Hiệu Thực Phẩm - Xem 23,859

Theo đa số các nhận định thì ngành thực phẩm Việt Nam đang là ngành có tiềm năng lớn, chiếm tỷ lệ cao trong kim ngạch xuất khẩu và liên tục tăng trưởng trong nhiều năm qua. Tuy nhiên vẫn còn có nhiều doanh nghiệp chưa biết phát triển khi [...]


★ Ai Có Quyền Đăng Ký Nhãn Hiệu Tại Việt Nam ? - Xem 32,472

Để một nhãn hiệu được bảo hộ thì không chỉ có điều kiện về nhãn hiệu chuẩn bị đăng ký. Bên cạnh đó còn có điều kiện về các chủ thể có quyền đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam. Bởi không phải ai cũng có thể tiến hành quy [...]